นโยบายการจัดส่งสินค้า คืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • เงื่อนไขในการจัดส่ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาท ต่อจุดจัดส่ง ทั่วประเทศ
 • วิธีการจัดส่งและระยะเวลาในการจัดส่ง
  • บริษัทฯ จะจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย, Flash Express, Kerry หรือผ่านผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่จะทำให้การจัดส่งสินค้าทันเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการขนส่งแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้
 • พื้นที่จัดส่งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี คุณจะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ ( สำหรับสินค้าที่มีสถานะพร้อมจัดส่ง )
 • พื้นที่จัดส่งในจังหวัดอื่นๆ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่เกาะ คุณจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ ( สำหรับสินค้าที่มีสถานะพร้อมจัดส่ง )
  กรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ลูกค้าสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (track order) ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องทาง Line : @lilleskincare หรือ e-mail: [email protected]
  การยกเลิกการสั่งซื้อ
  ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ช่องทาง Line : @lilleskincare หรือ e-mail: [email protected]
  (โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าด้านล่าง)

หมายเหตุ: ช่วงเวลาทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น.

นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท เนเชอรัล มิราเคิล สกินแคร์ จำกัด (ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับทุกๆ การซื้อสินค้า จากบริษัทฯ แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน ขึ้นอยู่กับคำอธิบายในหน้ารายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการคืนสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาคืนสินค้าจากสัญลักษณ์ที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนดสำหรับการยื่นคำร้องบริการหลังการขาย
1.    เงื่อนไขการคืนสินค้าและเหตุผลการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

 •  “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
 •  “สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า)” หมายถึง สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
 •  “หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว
 •  “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
 •  “สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา” หมายถึง สินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์
 •  “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
 •  “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
 •  กรณีที่ได้รับสินค้าผิด สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
 •  กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

ตัวเลือกบริการหลังการขาย
1.    การเปลี่ยนสินค้า
การเปลี่ยนสินค้าใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มี สี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันเท่านั้น หากสินค้าดังกล่าวหมดสต็อก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแต่ละกรณีเป็นกรณีไป

2.   การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

วิธีการชำระเงิน ช่องทางการคืนเงิน ระยะเวลาการคืนเงิน
ชำระผ่าน ATM
เคานเตอร์รับชำระ
Online Banking
Mobile Banking
ชำระเงินปลายทาง
หักบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก 7 วันทำการ
(ขึ้นอยู่กับนโยบายธนาคาร)
บัตรเครดิต บัตรเครดิต 15 วันทำการ15 วันทำการ
*เงินที่จะคืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป
บัตรเดบิต บัตรเดบิตที่จ่าย 45 วันทำการ
LINE Pay LINE Pay 7 วันทำการ

 

หมายเหตุ
การคืนเงินเข้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรของลูกค้า (หากลูกค้าไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศุนย์บริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้า)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการคืนเงิน
บริษัทฯ อาจติดต่อลูกค้าและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ ให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องบริการหลังการขายเพื่อคืนเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการคืนเงินดังกล่าว
โดยปกติ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ชำระจริง และ คืนเงินโดยวิธีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินเข้ามา ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าแจ้งความจำนงขอคืนค่าขนส่งสินค้า และค่าขนส่งในการคืนสินค้า บริษัทฯ จะทำการคืนผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นในนโยบายฉบับนี้

3.ค่าขนส่งสินค้า
ตามเงื่อนไขของ “ลูกค้าการเปลี่ยนใจ” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าขนส่งสินค้า และค่าขนส่งในการคืนสินค้า
“ค่าขนส่งในการคืนสินค้า” คือค่าขนส่งที่ลูกค้าชำระเพื่อส่งคืนพัสดุกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้า
การดำเนินการคืนสินค้า ปกติจะใช้เวลา 3 วันทำการ (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า) นับจากวันที่สินค้ามาถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท (77/111 หมู่บ้านโกลเด้นเพรสทีจ ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220) หากลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า อีเมล์ lille[email protected] หรือโทร.064 956 6994 (เวลา 9.00 –17.00 น.)