นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท เนเชอรัล มิราเคิล สกินแคร์ จำกัด (ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายการคืนสินค้าสำหรับทุกๆ การซื้อสินค้า จากบริษัทฯ แก่ลูกค้าทุกท่าน โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน ขึ้นอยู่กับคำอธิบายในหน้ารายละเอียดสินค้า ระยะเวลาการคืนสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสถานะว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาคืนสินค้าจากสัญลักษณ์ที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า

ข้อกำหนดสำหรับการยื่นคำร้องบริการหลังการขาย

1.    เงื่อนไขการคืนสินค้าและเหตุผลการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

  • “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
  • “สินค้าเสียหาย (เสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า)” หมายถึง สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
  • “หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกัน หรือหมดอายุแล้ว
  • “สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่อุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
  • “สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา” หมายถึง สินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์
  • “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
  • “ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก “ลูกค้าเปลี่ยนใจ”
  • กรณีที่ได้รับสินค้าผิด สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
  • กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

ตัวเลือกบริการหลังการขาย

1.    การเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มี สี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันเท่านั้น หากสินค้าดังกล่าวหมดสต็อก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแต่ละกรณีเป็นกรณีไป

2.   การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

วิธีการชำระเงิน ช่องทางการคืนเงิน ระยะเวลาการคืนเงิน
ชำระผ่าน ATM เคานเตอร์รับชำระ Online Banking Mobile Banking ชำระเงินปลายทาง หักบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝาก 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับนโยบายธนาคาร)
บัตรเครดิต บัตรเครดิต 15 วันทำการ *เงินที่จะคืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป
บัตรเดบิต บัตรเดบิตที่จ่าย 45 วันทำการ
LINE Pay LINE Pay 7 วันทำการ

หมายเหตุ

การคืนเงินเข้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรของลูกค้า (หากลูกค้าไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศุนย์บริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้า)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการคืนเงิน

บริษัทฯ อาจติดต่อลูกค้าและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ ให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องบริการหลังการขายเพื่อคืนเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการคืนเงินดังกล่าว

โดยปกติ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ชำระจริง และ คืนเงินโดยวิธีที่ลูกค้าเลือกชำระเงินเข้ามา ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าแจ้งความจำนงขอคืนค่าขนส่งสินค้า และค่าขนส่งในการคืนสินค้า บริษัทฯ จะทำการคืนผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นในนโยบายฉบับนี้ 

3.    ค่าขนส่งสินค้า

ตามเงื่อนไขของ “ลูกค้าการเปลี่ยนใจ” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าขนส่งสินค้า และค่าขนส่งในการคืนสินค้า

“ค่าขนส่งในการคืนสินค้า” คือค่าขนส่งที่ลูกค้าชำระเพื่อส่งคืนพัสดุกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ระยะเวลาการดำเนินการคืนสินค้า

การดำเนินการคืนสินค้า ปกติจะใช้เวลา 3 วันทำการ (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า) นับจากวันที่สินค้ามาถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท (77/111 หมู่บ้านโกลเด้นเพรสทีจ ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220) หากลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้า อีเมล์ lille[email protected] หรือโทร.064 956 6994 (เวลา 9.00 –17.00 น.)